Previous month:
November 2009
Next month:
January 2010

December 2009

Fattige i sin ånd?

I sin nye oversettelse av Det nye testamente har Bibelselskapet forandret det overtydelige "fattige i seg selv" i Matt 5,3 til "fattige i sin ånd":

Salige er de som er fattige i sin ånd,
for himmelriket er deres.
(Matt 5,3; NT-05)

Salige er de som er fattige i seg selv,
for himmelriket er deres.
(Matt 5,3; NO-85)

Dette er et utmerket valg. Jeg er imidlertid litt forbauset over at oversetterne ikke har lagt seg tettere på den greske teksten (ptôkjoi tô pneumati), og ikke heller har valgt den rikere og vakrere gjengivelsen "fattige i ånden". Den greske teksten har jo intet eiendomspronomen. 

Hva er grunnen til dette? Jeg kjenner litt på fattigdom i ånden innfor dette. Men det er kanskje bra? ;-)

Årstein Justnes


Eiendomsfellesskap i Apostlenes gjerninger og i Samfunnets regel fra Qumran

Det er en sentral tanke i Apostlenes gjerninger at de første kristne praktiserte eiendomsfellesskap. Om dette er en historisk troverdig beskrivelse av den første tiden eller snarere en idyllisert skildring, vil jeg ikke mene noe om, før jeg har fått kraftigere skjeggvekst og enda svakere hårvekst.  ;-).

Det jeg derimot vil si noe om i denne sammenheng, eller rettere: illustere, er forbindelseslinjene mellom Apgj og Qumran-teksten 1QS:

Apgj 2,44-45
44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.

Apgj 4,34-35
34 Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene 35 og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte.

1QS 1,11-13
Alle som villig tar imot hans sannhet, skal stille sin kunnskap, sin kraft og sine 12 eiendeler til rådighet for Guds Samfunn. Da vil de få en klarere forståelse av Guds forordninger og bruke sin kraft i 13 i samsvar med hans fullkomne veier, og sine eiendeler i samsvar med hans rettferdige råd.

Årstein Justnes