Previous month:
September 2009
Next month:
December 2009

November 2009

Seminar i anledning av professor Sverre Aalens 100-årsdag 7. desember 2009

I anledning av at det i år er 100 år siden professor, dr. theol. Sverre Aalen ble født, vil NT-seksjonen ved MF den 7. desember arrangere et åpent seminar om Sverre Aalen og hans teologi. Sverre Aalen var en profilert forsker som hadde originale bidrag til studiet av Det nye testamente, særlig til de synoptiske evangelier. Han var også i en årrekke leder av oversettelsesarbeidet i Det norske bibel­selskap, en side ved hans virksomhet som vil bli belyst av en som stod ham svært nær i dette arbeidet, dr. Bjørn Sandvik. Dessuten vil vi få noen glimt fra Sverre Aalens liv gjennom et foredrag fra en av hans døtre, journalist Kristin Aalen.

Seminaret finner sted i auditorium 2 på Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, Oslo

 

Program:

 

10.00: Velkomst ved professor Reidar Hvalvik, leder av NT-seksjonen ved MF.

 

10.10–10.40: Professor Hans Kvalbein, “Sverre Aalens tolkning av begrepet ‘Guds rike’.”

10.50–11.20: Førsteamanuensis Gunnar Johnstad, “Jesus i Guds rolle. Sverre Aalens utkast til en jahvistisk kristologi i de synoptiske evangelier.”

11.30–12.15: Journalist Kristin Aalen: “Lys og mørke i Sverre Aalens liv.”

12.15–13.00: Lunsj

13.00–13.30: Førsteamanuensis Geir Otto Holmås: “Sverre Aalen som hermeneutiker – ‘den kirkelige eksegese’.”

13.40–14.10: Dr. Per Jarle Bekken, “Tidlig jødedom som kontekst for studiet av Det nye testamente: Noen linjer i Sverre Aalens vitenskapelige forfatterskap.”

14.20–14.50: Dr. Bjørn Sandvik, “Sverre Aalen som bibeloversetter.”


Jacob Jervells egen evangelieoversettelse

I forbindelse med Jacob Jervells egen oversettelse av evangeliene for Verdens Hellige Skrifter så ble det lagt ut et intervju med ham som er verdt en kikk. Jervell deltok selv i oversettergruppen som sto bak Bibelselskapets nyeste utgave fra 1978, men trakk seg fra arbeidet i protest. Han karakteriserer denne oversettelsen som "språklig og stilistisk flat". Nå kommer han selv med alternativet.

"Ha fryktløse hjerter! Tro på Gud og tro på meg.
I min Fars hus finnes rom for alle."
(Her ser det ut til at Jervell forsøker å "sikre seg". Den greske teksten har ikke "alle")
Johannesevangeliet 14,1-2

Intervjuet finner du her: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=135756

Morten