Next month:
June 2009

May 2009

Nytestamentlig fagforum 29 mai: Richard Bauckham: Christology of Divine Identity

På fredag 29. mai (kl 13.15 på rom e2-002 på UiA, Gimlemoen) kommer vi til å drøfte et utdrag fra Richard Bauckhams siste bok, Jesus and The God of Israel, som har tittelen "Christology of Divine Identity"

Bauckhams hypotese går ut på at urkristendommen og bl.a. Paulus inkluderte Jesus i guddommen. Bauckham gjør en klargjøring i forhold til den kristologiske terminologi, og forkaster det generelle skille i kristologien hvor man snakker om "etisk/funksjonell kristologi" og "ontologisk kristologi" - for ingen av dem er fullt ut dekkende. For fokuset på Guds identitet i det andre templets periode er ikke hva hans natur er, men hvem han er. Hvem han er, utgjør hans identitet, sier Bauckham.

Samlingen er åpen for masterstudenter i religion/kristendom/teologi og for teologer og religionsvitere med interesse for Det nye testamente.

For å få tilsendt utdraget som vi skal gjennomgå, send meg en mail på:mortenklepp@hotmail.com

Morten Beckmann Klepp


God


Ny samling: 29. mai

Andre samling i Nytestamentlig fagforum (NTFF) finner sted fredag 29. mai kl 13.15 på rom e2-002 på UiA, Gimlemoen. Samlingen er åpen for masterstudenter i religion/kristendom/teologi og for teologer og religionsvitere med interesse for Det nye testamente.

Hva som blir tema, kommer vi nærmere tilbake til. Hvis noen ønsker å legge fram et tema, eller ønsker å få noe kommentert, så er det bare å sende en mail til: mortenklepp@hotmail.com

Morten Beckmann Klepp


Første samling 15. mai: Hallvard Hagelia, "Hvert unyttig ord menneskene sier ..."

Første samling i Nytestamentlig fagforum (NTFF) finner sted fredag 15. mai kl 13.15 på rom e2-002 på UiA, Gimlemoen. Samlingen er åpen for masterstudenter i religion/kristendom/teologi og for teologer og religionsvitere med interesse for Det nye testamente.

På denne første samlingen legger professor Hallvard Hagelia frem et artikkelutkast om den gammeltestamentlige bakgrunnen for Matt 12,36: "Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag." 

Respons: Morten Beckmann Klepp

Artikkelen kan fås ved henvendelse til Morten B. Klepp (mortenklepp@hotmail.com

) 

Vær velkommen!

Morten B. Klepp