Morten Klepp Beckmanns disputas 7. desember

Sted: Auditorium B1001 - Campus Kristiansand, Universitetet i Agder

Kl. 10:15-11.00

Prøveforelesning over oppgitt emne: «Paulus' ‘God-talk’-kristologi i relasjonelt perspektiv»

Kl. 12.00 -

Disputas: Morten Klepp Beckmann forsvarer sin avhandling: «Bibelselskapets kristologi. Ideologi og oversettelse».

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jorunn Økland fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Tommy Wasserman, Örebro Teologiska Högskola
  • Professor Ingun Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole samt professor II ved Institutt for religion, filosofi og historie, ved Universitetet i Agder, har ledet komitéen

Disputasleder: prodekan Årstein Justnes

Hovedveileder: professor Tor Vegge, UiA

Biveiledere: Professor Helje Kringlebotn Sødal og professor Jan-Olav Henriksen, begge UiA

Søk etter avhandlingen i Aura http://www.uia.no/aura

Avhandlingen kan også lånes i resepsjonen på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Velkommen til disputas!


Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 17. oktober: Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelser?

 Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre populærvitenskapelige foredrag om Jesus. Denne gangen er det tid for Morten Beckmann med emnet «Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelser?» Innledning ved Kristine Toft Rosland.

I hvilken grad er Bibelselskapets oversettelser preget av oversetternes førforståelse? Bibeloversettelser har en enorm definisjonsmakt over hva som forstås som «den hellige tekst». En religiøs ekspert kan si at det som egentlig er den hellige teksten, er den grunnspråklige. I praksis er det likevel slik at folk flest leser sin egen bibel som hellig tekst. Dette fører til at de ofte skjulte tolkningene i bibeloversettelser styrer forståelsen av det som anses som "Bibelen". Hvilke skjulte tolkninger følger Bibelselskapets oversettelse av sentrale tekster om Jesus i Det nye testamente? Vi har utfordret Morten Beckmann til å svare på disse spørsmålene.

   Jesus i oversettelse

Morten Beckmann jobber som universitetslektor ved UiA og har nylig levert sin doktoravhandling "Bibelselskapets kristologi. Ideologi og oversettelse" ved samme institusjon.

Arrangementet finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole og er åpent for alle.  

Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Se kart nedenfor.   

 


Høstens tre Jesus-foredrag

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre foredrag om Jesus. Alle disse foredragene holdes i boksamlingen ved Kristiansand Katedralskole, og er åpne for alle. 

Tirsdag 19. september holdt Tor Vegge sitt foredrag "Hvem var Jesus for Paulus?". Foredraget var godt besøkt med ca. 50 tilhørere. 

IMG_6942  

Morten Beckmann holdt sitt foredrag 17. oktober: "Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelse?". Beckmann tok opp spørsmål som: I hvilken grad er oversettelsene styrt av oversetternes førforståelse og teologi? For å belyse problemstillingen tok han utgangspunkt i flere kristologiske tekster (tekster om Jesus) i Det nye testamente, og vurderte hvordan disse var gjengitt i Bibelselskapets oversettelser. Beckmann leverte nylig sin doktoravhandling om emnet ved UiA. 

Jesus i oversettelse - liten 500px 22561038_10209843437308367_1592274375_o

 
Forelesningssalen ved Katta

 

Høstens siste foredrag holdes 7. november. Tema: "Jesus fra Nag Hammadi" ved Kristine Toft Rosland. I 1945 ble det funnet en rekke tekster nær den egyptiske byen Nag Hammadi. Tekstene gir oss et innblikk i en del av kristendommen som var gått tapt, og som vi tidligere bare kjente gjennom deres meningsmotstandere. Disse tekstene kalles ofte for "gnostiske" tekster fordi enkelte forskere har knyttet den til det man kaller "gnostisismen". Rosland skriver for øvrig sin doktorgrad på Johannes-apokryfen fra Nag Hammadi.

Arrangementene finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole (bildet til høyre)
og er åpne for alle.  


Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Boksamlingen i Kristiansand Katedralskole. Se kart nedenfor.   

 

 


Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 19. september: Hvem var Jesus for Paulus?

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre populærvitenskapelige foredrag om Jesus. Først ut er professor Tor Vegge med emnet «Hvem var Jesus for Paulus?» Innledning ved Morten Beckmann.

Paulus var én av de verste forfølgerne av Kristus-troende i bevegelsens begynnelse, men ble snart én av de viktigste misjonærene i  Romerriket. Hvem var denne Jesus, som Paulus så i et syn utenfor Damaskus, for Paulus, og hva lærte han om ham? 

Tor - paulus - jesus
Tor Vegge (til venstre i bildet) jobber som professor i Det nye testamentet ved UiA og har sin spesialkompetanse på Paulus.

 

Arrangementet finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole og er åpent for alle.  

Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Se kart nedenfor.   

 


Program: Forum for hellige skrifter høsten 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2017!

Vi fortsetter med å møtes på fredager, men endrer fast klokkeslett til kl. 11.15-12.00. Programmet nedenfor viser tidspunktene for fremlegg.Som dere ser, har vi ledige tidspunkter for fremlegg til høsten. Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Nytt dette semesteret er vårt uformelle matpakkeseminar. De fredagene det ikke er fremlegg, møtes vi likevel for å ha lunch og prat med faglig innhold (kl. 11.15-12). 

Program:

15. september: NNTFFs høstmøte ved Teologisk Fakultet [kl. 12.00–16.00]. Presentasjon av det store bokverket The Eucharist – Its Origins and Contexts I-III (Mohr Siebeck) som bl.a. UiAs professor Tor Vegge har bidratt i.

20. oktober: Morten Beckmann legger frem et utkast til en bokmelding om den nye revisjonen av Bibelen Guds Ord (Bibelforlaget, 2017).

27. oktober: Kristine Toft Rosland legger frem paperet "Reading the Apocryphon of John through the frame narrative". 

10. november: Prof. Årstein Justnes legger frem paperet "Why 4QReworked Pentateuchb (4Q364) frg. 8a (Gen 37:8) Probably Is a Fake."

24. november: Ludvik Kjeldsberg legger paper.

8. desember:

For kontakt og spørsmål, ta kontakt på morten.beckmann@uia.no.


Program: Forum for hellige skrifter våren 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2017!

I år har ingen faste tidspunkter slik vi tidligere har hatt. Informasjon om tid og sted følger nedenfor.

Program våren 2017:

27. januar. Prof. Årstein Justnes legger frem et paperet "A Private Part of Enoch: A Faked Dead Sea Scrolls Fragment". Prof. Tor Vegge responderer. Kl. 13.15-14. Sted: E2-009, UiA Gimlemoen.

17. februar: Universitetslektor Kristine Toft Rosland legger frem paper.

3. mars: Prof. Årstein Justnes legger frem paper: "Er tiden (over)moden for å opprette et senter for manuskriptstudier?"

17. mars: Stip./lektor Cato Gulaker legger frem paperet "Satan in the Story of the Woman and the Dragon, the Dragon and the Beast." Prof. Årstein Justnes responderer.

7. april: Prof. Årstein Justnes legger frem sin bokanmeldelse "The [so-called] Dead Sea Scrolls Fragments in the Museum Collection. A Review". Masterstudent Ludvik Kjeldsberg responderer.

Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Morten Beckmann


Forum for hellige skrifter høsten 2016

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2016!

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 23. september. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2016:

21.10: Prof. Årstein Justnes, “A Fake Dead Sea Scrolls Fragment from First Enoch”. Respons: Morten K. Beckmann

4.11: Prof. Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Cities and Religious Standards in the Hebrew Bible".

 
De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Gresk-blundere i Kjell Arild Pollestads kritikk av Fadervår/Vår Far i Bibel 2011

I kjent stil skolder Kjell Arild Pollestad Bibelselskapet for sin siste versjon av Fadervår/Vår Far i en kommentar i Vårt Land 31. desember. Jeg er enig i deler av kritikken hans, men på flere steder misforstår Pollestad rett og slett den greske teksten. 

Om det første leddet i bønnen skriver han: 

I fortsettelsen har man gjort en uheldig «forenkling» ved bare å si «Vår Far i himmelen». På gresk står det et relativpronomen her og innleder en nominalsetning: «som i himlene».

Slike setninger uten verb er vanlige på semittiske språk, og i Matteus’ gresk finnes det mange eksempler på slike ­«semittismer». Men i oversettelser til våre språk må vi ta med det «er» som her er underforstått, slik som i den engelske­ versjonen fra 1600-tallet­ som fremdeles er i bruk: «Our Father which art in heaven.»

Siden vi på norsk ikke har noen egen verbalform for 2. person, må vi sette inn et «du»: «du som er i himmelen», eller «himlene», som det egentlig står. Det vesentlige er at den troende her inn­leder bønnen med å bekjenne at Gud er høyt opphøyet, han er «i himlene», men har ifølge troen omsorg for oss som er på jorden.

I den nye norske versjonen er alt dette falt bort. Det åpnes ingen­ dialog med vår himmelske Far. «Vår Far i himmelen» er prosaisk som en fotnote og kraftløst som et kompromiss.

La meg bare kommentere to ting: 

1 Pollestad blander den greske bestemte artikkelen ho med det greske relaitvpronomenet hos. Leddet han vil oversette med «som er i himlene» er rett og slett ikke en relativsetning, men et ledd som står til Far/Fader som et attributt. Dette siste, som Bibelselskapets oversetter åpenbart har forstått, har Pollestad misforstått. 

2 Det er ingen grunn til å sette «himmelen» i flertall som Pollestad gjør. På hebraisk kan man markere utstrekning ved å sette ord i flertall, men det gjør man ikke på norsk. Pollestads forslag «i himlene» gir inntrykk av at det er flere himler, og på denne måten forskyves meningen. 

Årstein Justnes


Paulus-seminar med professor Per Jarle Bekken 17.-18. februar

Universitetet i Agder

E2-002 og E2-009

Onsdag

11.15–12.00 Lunsj

12.15–13.45 Professor Per Jarle Bekken: «Abraham og Sinai hos Filon fra Aleksandria: De Abrahamo 262–276»

13.45–14.15 Kaffe

14.15–15.45 Per Jarle Bekken: «Abrahams tro og adekvate belønning: En ny tilnærming til Galaterne 3 og Romerne 4»

18.00– Middag

 

Torsdag

Papers

9.15–10.00 Stipendiat Morten Klepp Beckmann: «Da sønnen ble sønn: Rom 1,4 i NO78 og Bibel 2011»

Respons: Per Jarle Bekken

10.00-10.30 Kaffe

10.30–11.15 Professor Hallvard Hagelia: “Amos’ and Micah’s Mission to Samaria, Bethel and Jerusalem”

Respons: Tor Vegge

11.30–12.00 Professor Årstein Justnes: «Materiell filologi, resepsjonshistorie og Fil 2,6–11»

12.15– Lunsj

 

Påmelding til Årstein Justnes arstein.justnes@uia.no innen mandag 15. februar


Seminar ved professor Hugo Lundhaug, 28.–29. januar 2016

Torsdag (E2-002)

11.15-12.00 Lunsj

12.15-15.00 Presentasjon av EU-prosjektet «New Contexts for Old Texts: Unorthodox Texts and Monastic Manuscript Culture in Fourth- and Fifth-Century Egypt» (med vekt på resultater)

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.15 Hvordan lykkes med en EU-søknad

18.00– Middag

 

Fredag (E1-019)

9.15–10.00 Koptiske tekster og manuskriptfunn - en oversikt + Koptisk for Dummies (hvordan bør bibelforskere gå frem for å lære koptisk? Tips til grammatikker etc.)

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.15 The Gospel of Jesus’ Wife – og andre kopitiske forfalskninger

11.30–12.15 Kognitive tilnærminger til gamle tekster

12.30– Lunsj

 

Årstein Justnes